Hệ Thống Tích Điểm - Loyalty Card

HỆ THỐNG TÍCH ĐIỂM - LOYALTY CARD

Hệ thống tích điểm được áp dụng chính thức từ ngày 01/07/2022. Thời hạn sử dụng thẻ tích điểm áp dụng trong 24 tháng kể từ ngày nâng hạng. 

Bạn tham khảo thêm về các hạng mức thẻ tích điểm tại đây:

1. Hạng thẻ ELITE

Đối với hạng thẻ ELITE, dành cho những khách hàng tích lũy đủ 300 điểm (tương ứng tổng hóa đơn tích luỹ 3.000.000 đ), bạn sẽ được áp dụng giảm 5% trên tổng hóa đơn khi mua sắm dù là trực tiếp hay Online. 

2. Hạng thẻ PLATINUM 

Đối với hạng thẻ PLATINUM, dành cho những khách hàng tích lũy đủ 500 điểm (tương ứng tổng hóa đơn tích luỹ 5.000.000 đ), bạn sẽ được áp dụng giảm 10% trên tổng hóa đơn khi mua sắm trực tiếp hoặc Online. 

3. Hạng thẻ DIAMOND

Đối với hạng thẻ DIAMOND, dành cho những khách hàng tích lũy đủ 1000 điểm (tương ứng tổng hóa đơn tích luỹ 10.000.000 đ), bạn sẽ được áp dụng giảm 15% trên tổng hóa đơn khi mua sắm trực tiếp hoặc Online. 

 

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: